Komunikaty

W dniach 12.03. - 25.03.2020. Biblioteka Wydziału Polonistyki UJ będzzie zamknięta.

KOMUNIKAT w sprawie możliwości korzystania z zasobów dostępnych on-line

Uprzejmie informujemy, że: 1. Biblioteka Jagiellońska ma bogate e-zasoby (zwłaszcza książki i czasopisma z zakresu literatury i języka) oraz ma wykupiony dostęp do kilkudziesięciu baz (szczegółowy wykaz i informacje są tutaj: https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione). 2. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają do nich dostęp również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie: https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła do poczty elektronicznej na głównym serwerze UJ. Po zalogowaniu czytelnik otrzymuje dostęp do e-zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, w tym: a) czasopism elektronicznych z pełnotekstowych baz sieciowych zakupionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prenumerowanych przez Bibliotekę Jagiellońską jako indywidualnych tytułów w wersji sieciowej; b) dużego wyboru czasopism elektronicznych oferowanych w wolnym dostępie; c) książek elektronicznych z kolekcji zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską d) wszystkich zakupionych baz (https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna) 3. Cennym źródłem e-zasobów są również repozytoria i Biblioteki Cyfrowe: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/ m.in.: Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/ http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, POLONA,

 

Historia

Początki dzisiejszej Biblioteki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego sięgają końca XIX wieku. Trudno jednoznacznie podać datę jej założenia, ale z pewnością trzeba wiązać ją z otwarciem w 1887 roku Seminarium Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filozoficznym UJ. Inicjatorami powołania dwóch oddziałów Seminarium byli profesorowie Lucjan Malinowski (językoznawca) i Stanisław Tarnowski (literaturoznawca). Gromadzony wówczas księgozbiór obejmował niemal wyłącznie specjalistyczną literaturę językoznawczą, a szczególne zasługi dla rozbudowy tej kolekcji położył profesor Jan Łoś w latach 1902-1928.
Nowy rozdział w dziejach biblioteki otworzył Ignacy Chrzanowski, który w drugim dziesięcioleciu XX w. rozpoczął gruntowną reformę polonistyki krakowskiej, a biblioteką „zaopiekował się po ojcowsku". Dzięki osobistemu zaangażowaniu Ignacego Chrzanowskiego i Jana Łosia udało się nie tylko rozbudować księgozbiór biblioteki, ale też połączyć go w funkcjonalną całość z kolekcją książek Koła Slawistów (od 1914 Koła Polonistów) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie można również zapomnieć, że troska Profesorów o bibliotekę była częścią procesu odbudowy nauki i życia uniwersyteckiego w odrodzonej Polsce.
W dwudziestoleciu międzywojennym biblioteka rozrastała się przede wszystkim dzięki darom Profesorów. Chrzanowski otrzymywał ministerialne dotacje na zakup książek, ponadto wystarał się o etat asystenta z obowiązkiem pracy w bibliotece. W 1922 roku powstały, zachowane do dziś, najstarsze księgi inwentarzowe. W czasie drugiej wojny światowej udało się ocalić bezcenny księgozbiór, przechowany w Bibliotece Jagiellońskiej, niemniej część kolekcji (600–700 woluminów) przepadła w wojennej pożodze.
Druga połowa XX w. to w dziejach biblioteki okres kształtowania i rozwoju profesjonalnego warsztatu pracy zgodnie z wymogami współczesnego bibliotekarstwa. W związku z tym biblioteka stała się jednostką w pełni zorganizowaną, a jej struktura po dziś dzień opiera się na trzech elementach składowych: gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru.