Komunikaty

Dostęp do wirtualnej czytelni IBUK LIBRA dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki UJ

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Polonistyki UJ wykupił roczny dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK Libra. Dzięki tej usłudze będą Państwo mieli dostęp do 831 wykupionych tytułów (m.in. lektur, podręczników, słowników – wykaz poniżej) oraz 1423 bezpłatnych publikacji. 

1.Jak działa IBUK Libra:

Serwis IBUK Libra umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz wielu innych wydawnictw (poznaj funkcje platformy: https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI).

a) W domu

Korzystanie z zasobów IBUK Libra z prywatnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, telefon) będzie możliwe wyłącznie przy użyciu jednorazowego kodu dostępu (PIN), który należy pobrać w Wypożyczalni Biblioteki Wydziału Polonistyki UJ.

Po otrzymaniu w Bibliotece kodu aktywacji należy zarejestrować się na stronie: http://libra.ibuk.pl/ (tutorial - rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN: https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY).

Ścieżka dostępu do IBUK Libra:

adres do logowania: http://libra.ibuk.pl

zarejestruj się (podaj e-mail i hasło)   

na wskazany adres e-mail otrzymasz link. Kliknij w link, by aktywować konto 

po zalogowaniu wybierz: "Moje biblioteki",  "+ DODAJ KOD PIN"

b) Na Wydziale

Każdy użytkownik korzystający z komputerów zlokalizowanych w budynkach Wydziału Polonistyki (ul. Gołębia 16-20, Grodzka 64, Ingardena 3) ma bezpośredni dostęp do zawartości platformy IBUK Libra bez konieczności rejestracji/logowania.

2. Wyszukiwanie tytułów:

Aby zobaczyć pełną listę dostępnych tytułów, wybierz:OSTATNIO DODANE DO BIBLIOTEKI – pokaż więcej.

Aby wyszukać daną książkę, wybierz: Więcej opcji wyszukiwania i wprowadź odpowiednie filtry (autor, tytuł, ISBN). Następnie kliknij na wybraną publikację, by zobaczyć jej treść.

Zalecane jest korzystanie z osobistej półki myIBUK, która daje użytkownikowi możliwość zaawansowanej pracy z tekstem, m.in. robienia notatek, zaznaczania i tagowania fragmentów książki czy sprawdzania trudnych pojęć (tutorial - osobista półka myIBUK: https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk). Więcej informacji o myIBUK znajduje się w załączniku poniżej IBUK Libra nowe funkcje.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z serwisu, znajduje się w działach POMOC oraz FAQ (prawy dolny róg na stronie libra.ibuk.pl).

   3. Załączniki

Biblioteka Wydziału Polonistyki UJ uprzejmie informuje, że z powodu pilnych prac remontowych od dnia 09.07.2020. do odwołania księgozbiór od sygnatury 15 808 do 33 317 będzie niedostępny.

Biblioteki Wydziału Polonistyki UJ w czas wakacji

W miesiącach wakacyjnych wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Polonistyki UJ otwarta będzie (poniedziałek - piątek);
Od 01.07. do 17.07.2020. w godz. 9,00 - 15,00;
Od 20.07. do 31.07.2020. w godz. 11,00 - 14,00;
Od 03.08. do 30.09.2020. w godz. 9,00 - 15,00.
Czytelnia nieczynna do odwołania

Biblioteka Wydziału Polonistyki UJ w czas pandemii

 Szanowni Państwo, 
W nawiązaniu do Zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od 25 maja do 30 września 2020 oraz Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem uczelni opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprzejmie informujemy, że od 27 maja 2020  (środa)  Biblioteka Wydziału Polonistyki UJ będzie funkcjonowała według poniższych zasad: 
1. Otwarta zostaje wyłącznie Wypożyczalnia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
2. Znajdujące się na terenie wypożyczalni komputery są wyłączone z użytkowania. Czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania.
3. Zamawianie książek przez pracowników Wydziału i doktorantów – wyłącznie do Wypożyczalni – jest możliwe poprzez Katalog Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://katalogi.uj.edu.pl  
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.
4. Studenci mogą wypożyczać książki z katalogu wypożyczalni na dotychczasowych zasadach.
5. Nie zalecamy korzystania z katalogów kartkowych. Jeśli jednak nie ma możliwości elektronicznego zamówienia książki, należy koniecznie zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki przed skorzystaniem z katalogów kartkowych i złożeniem zamówienia na tradycyjnym rewersie.
6. Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostały przedłużone, prosimy sprawdzić aktualne informacje na swoim koncie czytelnika.
7. Wypożyczone książki można zwracać osobiście w Wypożyczalni lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Biblioteki WP UJ (ul. Gołębia 20, 31-007 Kraków) z dopiskiem „Wypożyczalnia”. Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania. Prosimy o wysyłanie przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

8. Nie ma możliwości wypożyczania czasopism i podręcznego księgozbioru czytelni. 
9. Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki przez czytelników będą poddane kwarantannie. 
10. Prosimy uprzejmie o stosowanie się do informacji i komunikatów znajdujących się w pomieszczeniach Biblioteki. 

W dniach od 12.03.2020. do odwołania Biblioteka Wydziału Polonistyki UJ będzie zamknięta. Prosimy o śledzenie stosownych komunikatów na stronach Wydziału Polonistyki UJ i Biblioteki Wydziału.

KOMUNIKAT w sprawie możliwości korzystania z zasobów dostępnych on-line

Materiały szkoleniowe 2020 ALMA BWP UJ

Uprzejmie informujemy, że: 1. Biblioteka Jagiellońska ma bogate e-zasoby (zwłaszcza książki i czasopisma z zakresu literatury i języka) oraz ma wykupiony dostęp do kilkudziesięciu baz (szczegółowy wykaz i informacje są tutaj: https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione). 2. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają do nich dostęp również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie: https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła do poczty elektronicznej na głównym serwerze UJ. Po zalogowaniu czytelnik otrzymuje dostęp do e-zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, w tym: a) czasopism elektronicznych z pełnotekstowych baz sieciowych zakupionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prenumerowanych przez Bibliotekę Jagiellońską jako indywidualnych tytułów w wersji sieciowej; b) dużego wyboru czasopism elektronicznych oferowanych w wolnym dostępie; c) książek elektronicznych z kolekcji zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską d) wszystkich zakupionych baz (https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna) 3. Cennym źródłem e-zasobów są również repozytoria i Biblioteki Cyfrowe: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/ m.in.: Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/ http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, POLONA,

 

Historia

Początki dzisiejszej Biblioteki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego sięgają końca XIX wieku. Trudno jednoznacznie podać datę jej założenia, ale z pewnością trzeba wiązać ją z otwarciem w 1887 roku Seminarium Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filozoficznym UJ. Inicjatorami powołania dwóch oddziałów Seminarium byli profesorowie Lucjan Malinowski (językoznawca) i Stanisław Tarnowski (literaturoznawca). Gromadzony wówczas księgozbiór obejmował niemal wyłącznie specjalistyczną literaturę językoznawczą, a szczególne zasługi dla rozbudowy tej kolekcji położył profesor Jan Łoś w latach 1902-1928.
Nowy rozdział w dziejach biblioteki otworzył Ignacy Chrzanowski, który w drugim dziesięcioleciu XX w. rozpoczął gruntowną reformę polonistyki krakowskiej, a biblioteką „zaopiekował się po ojcowsku". Dzięki osobistemu zaangażowaniu Ignacego Chrzanowskiego i Jana Łosia udało się nie tylko rozbudować księgozbiór biblioteki, ale też połączyć go w funkcjonalną całość z kolekcją książek Koła Slawistów (od 1914 Koła Polonistów) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie można również zapomnieć, że troska Profesorów o bibliotekę była częścią procesu odbudowy nauki i życia uniwersyteckiego w odrodzonej Polsce.
W dwudziestoleciu międzywojennym biblioteka rozrastała się przede wszystkim dzięki darom Profesorów. Chrzanowski otrzymywał ministerialne dotacje na zakup książek, ponadto wystarał się o etat asystenta z obowiązkiem pracy w bibliotece. W 1922 roku powstały, zachowane do dziś, najstarsze księgi inwentarzowe. W czasie drugiej wojny światowej udało się ocalić bezcenny księgozbiór, przechowany w Bibliotece Jagiellońskiej, niemniej część kolekcji (600–700 woluminów) przepadła w wojennej pożodze.
Druga połowa XX w. to w dziejach biblioteki okres kształtowania i rozwoju profesjonalnego warsztatu pracy zgodnie z wymogami współczesnego bibliotekarstwa. W związku z tym biblioteka stała się jednostką w pełni zorganizowaną, a jej struktura po dziś dzień opiera się na trzech elementach składowych: gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru.